Get in Touch

Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti (UTLC),
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman,
Malaysia,

Tel: 04-928 4697 / 04-928 4698
Fax : 04-928 4702
Email: utlc@uum.edu.my